Tűzoltóság.info

A tűzoltók által szerkesztett hírportál

Próbáld ki:

A Tűzoltóság.info weboldalon az oldal újratöltése nélkül is megjelennek a friss hírek!
Legutóbbi újratöltés:

Felhasználási feltételekAzzal, hogy a látogató belép a Tűzoltóság.info valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak:

A Tűzoltóság.info weboldalon megjelenő saját forrású szöveges tartalom bárki számára szabadon átvehető azzal a feltétellel, hogy forrásként feltünteti a Tűzoltóság.info nevét és a weboldalra mutató linket (http://tuzoltósag.info) helyez el a szövegben.
Az egyéb forrású, illetve az MTI-től, vagy partner-hírügynökségektől átvett tartalmak csak a jogtulajdonos engedélyével közölhetők tovább!
A Tűzoltóság.info weboldalon megjelenő fotók szerzői jogvédelem alatt állnak.

A Tűzoltóság.info-n megjelenő saját tartalomért a WebMeszler Kft. (a továbbiakban: „a kiadó”) felel. Kivételt képeznek ez alól a weboldalon megjelenő hirdetések, melyek valóságtartalmáért a hirdetés feladója tartozik felelősséggel.
A Tűzoltóság.info NEM a Katasztrófavédelem hivatalos sajtóterméke.

Adatvédelem
A Tűzoltóság.info egyes szolgáltatásai regisztrációhoz kötöttek. A regisztráció ingyenes és önkéntes.

A regisztrációval, illetve a Hírpostára szolgáltatásra történő feliratkozással a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a kiadó kezelje és tárolja, valamint hozzájárul ahhoz is, hogy a kiadótól emailt vagy postai levelet, rövid szöveges üzenetet (SMS) fogadjon, amelyek bizonyos esetekben a kiadónak és alkalmanként más üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak.

A regisztráció során megadott adatokat a kiadó a felhasználóval való kapcsolattartásra (hírlevél, értesítő küldésére), továbbá saját, illetve esetekként üzleti partnerei hirdetéseinek küldésére használja.

A regisztráció során kért adatok: vezetéknév és keresztnév, email cím, valamint a bejelentkezéshez szükséges jelszó. További adatok nem szükségesek a regisztrációhoz kötött szolgáltatások igénybevételéhez, ezek megadása a felhasználó döntése.

A valótlan vagy hibás email címmel, a hírlevélgyűjtő típusú email címmel, és a nem teljes, valótlan adatokkal regisztráló felhasználókat a kiadó figyelmeztetés nélkül törli az adatbázisból.

A regisztráció során megadott adatok módosítását vagy törlését a felhasználó a hir@nulltuzoltosag.info email címre küldött levélben kérheti, valamint maga is elvégezheti a „Beállítások módosítása” oldalon.

Személyes adatok védelme
A kiadó a felhasználói adatok kezelésében az alábbi jogszabályok szerint jár el:
· az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
· az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;
· az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

A kiadó kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja a felhasználót az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

A kiadó kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, valamint megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A nem regisztrált felhasználók adatai (IP cím, időpont, lekért oldal), melyeket a weboldal automatikusan rögzít, egyedül az internetezési szokások megismerését szolgálják, ezeket az információkat a kiadó kizárólag statisztikai adatgyűjtés céljából használja fel.

A kiadó kijelenti, hogy a felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel.
A kiadó által tárolt felhasználói adatokba kizárólag a kiadó erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele.

A felelősség korlátozása
A kiadó minden tőle elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt és tárolt adatok biztonságos őrzésére, de nem vonható felelősségre az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény, vis maior esetén vagy bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatosan, ami nem a kiadó irányítása alatt áll.Sajtóközlemény, észrevétel küldése


Szerezz több vevőt a Tűzoltóság.info segítségével


Tűzoltóság.info